Leveraged buyouts

področje zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Archive for the 'Uncategorized' Category

Cikli leveraged buyouts - 1

Prvi cikel pomembnosti leveraged buyouts se je začel v 70. letih prejšnjega stoletja, pionirsko delo v tistem času je med drugim opravilo podjetje Kohlberg Kravis Roberts. Ta prvi cikel se je nadaljeval v 80. leta prejšnjega stoletja, ki predstavlja prvo zlato obdobje v tej industriji.  

Leveraged buyouts - najbolj znana leveraged buyout podjetja

Najbolj znana LBO podjetja: 

Thomas H. Lee  
Silver Lake Partners  
Bain Capital 
Forstman Little & Company 
Hicks, Muse, Tate & Furst  
Kohlberg Kravis Roberts & Co 
Warburg Pincus

Leveraged buyouts - neuspešni primeri

Na področju leveraged buyouts je tudi veliko primerov, ki so bili uspešni. V večini primerov je bilo to posledica previsoke zadolženosti po prevzemu. Eden bolj znanih tovrstnih primerov je buyout Federal Department Stores v letu 1988.

Leveraged buyouts - donos na kapital

Pri leveraged buyouts predstavlja kapital le manjši delež začetne investicije (večino predstavlja dolg) zato so tipično donosi na lastniški kapital v leveraged buyouts zelo visoki. Večina buyout podjetij oziroma konzorcijev vstopi v investicije s ciljnim donosom na kapital vsaj v višini 20%. 

Leveraged buyouts - exit

Realizacija dobička v leveraged buyouts investitor doseže bodisi z uvrstitvijo podjetja na borzo ali s prodajo strateškemu investitorju.

Leveraged buyouts – največji in najbolj razvpiti LBO v zgodovini

Največji in najbolj razvpiti LBO v zgodovini je leveraged buyout RJR Nabisco, ki ga je leta 1989 izvedel Kohlberg Kravis Roberts & Co. Celotno zgodbo poteka tega dogajanja je predstavljena v knjigi Barbarians at the gate: The fall of RJR Nabisco.

Leveraged buyouts - management buyout

Management buyout je podzvrst leveraged buyouta-a, zanj je značilno, da je management tisti, ki pridobi večinsko kontrolo nad podjetjem.

Leveraged buyouts - zgodovinski začetki

Kot začetnike leveraged buyouts je mogoče označiti podjetje Kohlberg Kravis Roberts & Co, znano tudi pod kratico KKR. Kot prvi leveraged buyout se štejejo nakup Orkin Exterminating Company v 1964 in tudi nakup Waterman Steamship Corporation v 1956.

Leveraged buyouts – tipični količnik debt to equity

Za leveraged buyout je značilno, da predstavlja dolg večino sredstev, s katerimi se pridobi oziroma kupi kontrolni delež v ciljnem podjetju. Tipično razmerje med dolgom in kapitalom za leveraged buyout je enako 70% : 30%.

Leveraged buyouts – zavarovanje dolga

Leveraged buyout se financira skozi dolžniške instrumente, pri čemer je značilno da je colateral za najete kredite pogosto kar sredstva kupljenega podjetja.

Next Page »