Leveraged buyouts

podro?je zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Leveraged buyouts in medijske hiše

V zadnjem obdobju vse več informacij każe nato, da so medijske hiše postale zanimive za leveraged buyouts podjetja. Tako da je mogoče prav v tem segmentu iskati możne kandidate za LBOs.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.