Leveraged buyouts

področje zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Archive for November, 2006

Leveraged buyouts in medijske hiše

V zadnjem obdobju vse več informacij kaže nato, da so medijske hiše postale zanimive za leveraged buyouts podjetja. Tako da je mogoče prav v tem segmentu iskati možne kandidate za LBOs.