Leveraged buyouts

podro?je zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

še vedno ugodni pogoji za LBOs

še vedno ugodni pogoji za LBOs, zlasti v Evropi, kjer obrestne mere še niso tako visoke, tudi forward kazalniki vrednotenja podjetij pa so nekoliko niżji kot v ZDA.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.