Leveraged buyouts

podro?je zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Barbarians at the gate

Ena izmed najbolj zanimiv knjig, ki se jih da prebrati s področja leveraged buyouts, je gotovo opis LBO boja za RJR Nabisco, največji izveden LBO v zgodovini, ki je bil podan v knjigi Barbarians at the gate.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.