Leveraged buyouts

podro?je zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Eden glavnih driverjev LBOs

Eden glavnih driverjev obsega LBOs je splošna raven obrestnih mer. Ker so posli leveregirani je obrestna mera, po kateri je financiran dolżniški del posla ena ključnih spremenljivk, ki določa pričakovan donos investicije. V obdobjih nizkih obrestnih mer tako pričakujemo povečan obseg leveraged buyouts.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.