Leveraged buyouts

podro?je zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Leveraged buyouts – neuspešni primeri

Na področju leveraged buyouts je tudi veliko primerov, ki so bili uspešni. V večini primerov je bilo to posledica previsoke zadolżenosti po prevzemu. Eden bolj znanih tovrstnih primerov je buyout Federal Department Stores v letu 1988.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.