Leveraged buyouts

podro?je zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Leveraged buyouts – donos na kapital

Pri leveraged buyouts predstavlja kapital le manjši deleż začetne investicije (večino predstavlja dolg) zato so tipično donosi na lastniški kapital v leveraged buyouts zelo visoki. Večina buyout podjetij oziroma konzorcijev vstopi v investicije s ciljnim donosom na kapital vsaj v višini 20%.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.