Leveraged buyouts

podro?je zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Leveraged buyouts – tipični količnik debt to equity

Za leveraged buyout je značilno, da predstavlja dolg večino sredstev, s katerimi se pridobi oziroma kupi kontrolni deleż v ciljnem podjetju. Tipično razmerje med dolgom in kapitalom za leveraged buyout je enako 70% : 30%.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.