Leveraged buyouts

podro?je zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Leveraged buyouts – zavarovanje dolga

Leveraged buyout se financira skozi dolżniške instrumente, pri čemer je značilno da je colateral za najete kredite pogosto kar sredstva kupljenega podjetja.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.