Leveraged buyouts

področje zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Archive for May, 2006

Leveraged buyouts - donos na kapital

Pri leveraged buyouts predstavlja kapital le manjši delež začetne investicije (večino predstavlja dolg) zato so tipično donosi na lastniški kapital v leveraged buyouts zelo visoki. Večina buyout podjetij oziroma konzorcijev vstopi v investicije s ciljnim donosom na kapital vsaj v višini 20%. 

Leveraged buyouts - exit

Realizacija dobička v leveraged buyouts investitor doseže bodisi z uvrstitvijo podjetja na borzo ali s prodajo strateškemu investitorju.

Leveraged buyouts – največji in najbolj razvpiti LBO v zgodovini

Največji in najbolj razvpiti LBO v zgodovini je leveraged buyout RJR Nabisco, ki ga je leta 1989 izvedel Kohlberg Kravis Roberts & Co. Celotno zgodbo poteka tega dogajanja je predstavljena v knjigi Barbarians at the gate: The fall of RJR Nabisco.

Leveraged buyouts - management buyout

Management buyout je podzvrst leveraged buyouta-a, zanj je značilno, da je management tisti, ki pridobi večinsko kontrolo nad podjetjem.

Leveraged buyouts - zgodovinski začetki

Kot začetnike leveraged buyouts je mogoče označiti podjetje Kohlberg Kravis Roberts & Co, znano tudi pod kratico KKR. Kot prvi leveraged buyout se štejejo nakup Orkin Exterminating Company v 1964 in tudi nakup Waterman Steamship Corporation v 1956.

Leveraged buyouts – tipični količnik debt to equity

Za leveraged buyout je značilno, da predstavlja dolg večino sredstev, s katerimi se pridobi oziroma kupi kontrolni delež v ciljnem podjetju. Tipično razmerje med dolgom in kapitalom za leveraged buyout je enako 70% : 30%.

Leveraged buyouts – zavarovanje dolga

Leveraged buyout se financira skozi dolžniške instrumente, pri čemer je značilno da je colateral za najete kredite pogosto kar sredstva kupljenega podjetja.

Leveraged buyouts– definicija

Leveraged buyout je nakup kontrolnega deleža v podjetju s pomočjo dolžniških instrumentov.