Leveraged buyouts

področje zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Archive for the 'Uncategorized' Category

Leveraged buyouts– definicija

Leveraged buyout je nakup kontrolnega deleža v podjetju s pomočjo dolžniških instrumentov.

« Previous Page