Leveraged buyouts

področje zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Leveraged buyouts – zavarovanje dolga

Leveraged buyout se financira skozi dolžniške instrumente, pri čemer je značilno da je colateral za najete kredite pogosto kar sredstva kupljenega podjetja.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.