Leveraged buyouts

področje zanimanja: leveraged buyouts, private equity, prevajanje angleščine, prevajanje nemščine,…

Leveraged buyouts– definicija

Leveraged buyout je nakup kontrolnega deleža v podjetju s pomočjo dolžniških instrumentov.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.